احساسات منفی و تاثیر وحشتناک آن بر بدن

بعضی محققان می‌گویند بروز بعضی از آلرژی‌ها می‌تواند به وضعیت روان ما مرتبط باشد. اگزما، تب بالا و آسم می‌توانند در اثر بیماری‌های روحی به وجود بیایند. اگر سال‌ها است آلرژی‌ای دارید که علت آن هنوز نامشخص است، ممکن است این ترس‌های درونی شما باشند که باعث این مشکل شده اند.علاوه بر این، کاهش عوامل روانی-اجتماعی می‌تواند باعث بهبود یا حتی درمان نشانه‌های آسم و درماتیت شود.💠وسواس فکری یا اشتغال ذهنی درمورد یک نقص ظاهری جزئی یا غیر واقعی‌ای که اصلاً وجود ندارد و تنها...
ادامه مطلب