Not Activated واقعیت های شگفت انگیز ذهن انسان Archives - دوباره سلام
واقعیت های شگفت انگیز ذهن انسان
ذهن
مغز انسان روزانه ۱۲ تا ۵۰ هزار فکر تولید می کند. این ویژگی به خودی خود توانایی فوق العاده ای محسوب می شود. اما ذهن و روان انسان ویژگی ها و توانایی زیاد و عجیب دیگری هم دارد که بسیاری ...
توسط
تومان