قدرت کلام

قدرت کلام   قدرت کلام  و چگونگی اثر آن بر سایرین آنچه که ما همه می دانیم این است که گفته های ما همانند آب است که اگر بریزد دیگر نمی توان آنرا جمع کرد . گفتار ما تاثیر باور نکردنی بر روی افکار دیگران دارد . با کلمات می توان انسانهای دیگر را تحت تاثیر قرار داد به حدی که افکار طرف مقابل کاملاً  تحریف شود . خصوصاً گفتاری که به زبان مادری باشد بیشتر از زبان بیگانه می تواند انسانها را تحت تاثیر قرار دهد . متخصص زبانشناسی آقای جورج لاک اوف (George Lakoff) که تحقیقات زیادی در زمینه تشبیه و...
ادامه مطلب