قدرت کلام

قدرت کلام   قدرت کلام  و چگونگی اثر آن بر سایرین آنچه که ما همه می دانیم این است که گفته های ما همانند آب است که اگر بریزد دیگر نمی توان آنرا جمع کرد . گفتار ما تاثیر باور نکردنی بر روی افکار دیگران دارد . با کلمات می توان انسانهای دیگر را تحت تاثیر قرار داد به حدی که افکار طرف مقابل کاملاً  تحریف شود . خصوصاً گفتاری که به زبان مادری باشد بیشتر از زبان بیگانه می تواند انسانها را تحت تاثیر قرار دهد . متخصص زبانشناسی آقای جورج لاک اوف (George Lakoff) که تحقیقات زیادی در زمینه تشبیه و...
ادامه مطلب

ترس صحبت کردن در جمع

امروزه صحبت کردن یکی از کلید‌های موفقیت است ولی هستند کسانی که به خاطر ترس از صحبت کردن در جمع از حرف زدن در محافل مختلف اجتناب می‌کنند. هراس از صحبت در جمع حسی کاملا طبیعی است و هر کسی حداقل یک بار آن را تجربه کرده می‌کند. شاید شما هم در هنگام صحبت کردن در جمع ناخودآگاه عصبی می‌شوید و ذهنتان جملات منفی را با خود تکرار می‌کند. به همین دلیل فقط واکنش‌های منفی دیگران را نسبت به خودتان می‌بینید. اضطراب عامل اصلی این مشکل است ولی جای نگرانی نیست چون با به کار بردن روش‌های...

ادامه مطلب