سنگ
فاقد تصویر شاخص
در یک موزه معروف که با سنگ های مرمر کف پوش شده بود مجسمه ی بسیار زیبای مرمرینی به نمایش گذاشته شده بودند که مردم از راه های دور و نزدیک به دیدنش به آنجا می رفتند. کسی نبود که ...
توسط
تومان