در راستای هدف

سال ها قبل در یونان باستان یک مسافر در جاده به مرد سالمندی برخورد کرد و پرسید ک چگونه می تواند به قلّه ی «المپیوس» برود؟؟؟پیرمرد؛ که بر حسب اتفاق، همان «سقراط» بودجواب داد:(( اگر به راستی می خواهی به قلّه ی المپیوس بروی، باید مطمئن شوی هر قدمی که بر میداری به آن منتهی شود.)) نکته: می خواهی موفق شوی،می خواهی رشد کنی، می خواهی شاد و خوشبخت باشی،همه ی افکار و اندیشه های شما باید در راستای این خواسته ها باشد...می گویند که از «اسحاق نیوتون» در سال های اواخر عمرش سوال شد...
ادامه مطلب