رسیدن به هدف
success
« براي چيز هايي كه بايد عوض شوند، بايد تصويري واضح از آنچه مي خواهيد داشته باشيد. تا آنها را دگرگون كنيد.»
در راستای هدف
سال ها قبل در یونان باستان یک مسافر در جاده به مرد سالمندی برخورد کرد و پرسید ک چگونه می تواند به قلّه ی «المپیوس» برود؟؟؟ پیرمرد؛ که بر حسب اتفاق، همان «سقراط» بود جواب داد:(( اگر به راستی می ...
توسط
تومان