خدا
ایمان
بازرگان موفقی بود که کالاها و وسایل تزیینی و گران بهای بسیاری داشت.یک روز که از مسافرت برگشت بازگشت متوجه شد خانه و مغازه اش در غیاب او آتش گرفته و سوخته است. در این حادثه تمامی داروندار مرد بازرگان ...
قدرت دعا کردن
《هیتی جین ایدی》در پرفروش ترین کتابش بنام《در اغوش نور》 می نویسد که در سال ۱۹۷۳ در طی مدتی که حالت بین مرگ و زندگی را تجربه میکرد دید که فرشتگان برای پاسخ به دعاهایش به سوی او می آیند.آنها در ...
توسط
تومان