ایمان

بازرگان موفقی بود که کالاها و وسایل تزیینی و گران بهای بسیاری داشت.یک روز که از مسافرت برگشت بازگشت متوجه شد خانه و مغازه اش در غیاب او آتش گرفته و سوخته است. در این حادثه تمامی داروندار مرد بازرگان سوخت و خاکستر شد و خسارت هنگفتی بر او وارد آمد. فکر میکنید آن مرد چه کار کرد؟! خدا را مقصر شمرد و ملامت کرد یا اشک ریخت؟! او با لبخندی بر لبان و نوری در دیدگان سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت : 《خدایا! میخواهی که اکنون چه کنم؟!》 ‏مرد تاجر پس از نابودی کسب پر رونق خود تابلویی بر...
ادامه مطلب
برچسب ها:

قدرت دعا

《هیتی جین ایدی》در پرفروش ترین کتابش بنام《در اغوش نور》 می نویسد که در سال ۱۹۷۳ در طی مدتی که حالت بین مرگ و زندگی را تجربه میکرد دید که فرشتگان برای پاسخ به دعاهایش به سوی او می آیند.آنها در کارشان سرشار عشق و شادی بودند.چنین می نمود که این دعاها پرتوی نور شده که از زمین به صورت شهاب فرستاده می شوند. او در ادامه می گوید: به گونه ایی روشن به من گفتند که تمام دعاها از سرعلاقه شنیده و پاسخ داده میشود.من درک کرده ام همین که دعاهای از سر شوقمان ابراز می شود لازم است از آنها در...
ادامه مطلب