کودکان قهرمان خلاقیت

درسال های جنگ جهانی دوم فردی به نام (( ادوین لند )) درحال گرفتن عکس از دختر کوچیک خود بود. ناگهان دختر پرسید چرا برای دیدن یک نفر باید این همه انتظار کشید؟ این سوال ساده لوحانه و حتی غیر معقول دختر توجه پدر را برانگیخت. آقای لند این سوال که به عکاسی علاقه ی فراوانی داشت و تحقیقاتی نیز در این زمینه داشت با سوال دخترش به فکر فرو رفت. او چنین می اندیشید که هرکس اگریک دست کت و شلوار یک اتومبیل یا هرچیز دیگری را بخرد بلافاصله می تواند از آن استفاده کند.چرا باید عکس برداری از این...
ادامه مطلب