بزرگان زاده می شوند

اغلب مردم به مشکلات به شکل درگیریهای فرساینده ای نگاه میکنند که هر روز جسم و روح آنها را می آزارد.اما من هنگام برخورد با هر مشکلی آن را به شکل یک مسابقه میبینم و من عاشق مسابقه دادن هستم. در واقع دست و پنجه نرم کردن با مشکلات تفریح بسیار خوبی است. درست مثل یک بازی است. فقط باید مراقب راه هایی که می رویم باشیم تا از دور بازی کنار نرویم. بهتر است شما نیز مفهوم مشکل را در ذهن خود تغییر دهید و بدانید مشکلات دریچه هایی به سوی رشد و تعالی انسان ها هستند. فرصت هایی که به شما امکان شناخت...
ادامه مطلب
برچسب ها: