بهبود کیفیت یادگیری

تحقیق درباره ی فیزیولوژی مغز و روان شناسی، مدل سنتی یادگیری را با هدف چیرگی بر حقایق و مفاهیم به چالش کشیده است. این گفته ی دکارت که (( من می اندیشم، پس هستم )) تنها تا حدودی درست است. تفکرات، احساسات، رۆیاها و تصورات به یک اندازه در پدیده ی پیچیده ی ماهیت انسان دخالت دارند.

ادامه مطلب