بهترین مدرک تحصیلی از نظر ویکتور فرانکل

بهترین مدرک تحصیلی جهان چیست ؟؟؟دکتر ویکتور فرانکل؛ تنها کسی بود که موفق شد از زندان آشويتس در لهستان معروف به قتلگاه آدم سوزی فرار کند، او در نامه‌ا‌‌ی‌ خطاب به معلمان سراسر جهان برای تمام تاریخ اینگونه می نویسد:چشمان من چیزهایی دیده است که چشم هیچ انسانی نباید ببیند.من اتاق‌های گازی را ديدم كه توسط بهترين مهندسين طراحی می‌شدند.من پزشكـان مـاهـری را ديدم كه کودکـانی معصوم و بی‌ گناه را به راحتی مسموم میكردند.من پرستارانی کاربلد را دیدم ‌که انسان‌ها را...
ادامه مطلب