ادامه دادن را ادامه بدهید

مرغ مورچه خواری که در کشور آرژانتین زیاد به چشم میخورد آشیانه خود را به شکل تنور میسازد و به همین خاطر در این کشور به <<مرغ تنور>> مشهور است.چندسال پیشدیک جفت از این پرندگان بر بالای بنای یادبود که زینت بخش میدان شهر <<بوینوس آیرس>> بود، از گل و برگ خانه ی تنوری شکل خود را ساخته بود.سپس چند نفر از کارگران شهرداری این لانه را ویران کردند.سال بعد، همان پرندگان بازگشتند و دوباره در همان جا شروع به ساختن لانه کردند.باردیگر کارگران شهرداری آشیانه را پایین...
ادامه مطلب

استعداد هایتان در کجا نهفته است

درسال ۱۹۰۴ میلادی یک کشاورز تگزاسی در شرف ورشکستگی بود.خشکسالیِ فاجعه آمیز سراسر زمینش را فرا گرفته بود.محصولاتش از بی آبی پژمرده شده بودند.او در اوج ناامیدی سرانجام پیشنهاد یک کمپانی عظیم نفت را که معتقد بود در زمین های اون نفت وجود دارد، پذیرفت و قرار دادی به امضا رسید. برطبق قرار داد مقرر شده بود آنها با سرمایه کمپانی نفتی پس از برپایی دکل و مته های حفاری در زمین اون اقدام به حفر چاه نمایند، و اگر نفتی کشف شود از محل سود آن درصد قابل توجهی به اون تعلق گیرد.کشاورز بینوا...
ادامه مطلب