فروشگاه

نمایش 1–16 از 184 نتیجه

 • درمان افسردگی با دعا و نیایش

  رایگانتعداد فروش : 0
 • رابطه هوش هیجانی,خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • بررسی تاثیر مصرف طولانی مدت بنزودیازپین ها (از گروه آرامبخش خواب آور ها ) بر ابزار هیجان ,مهارتهای شناختی فرا شناختی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • امادگی برای-خیانت زناشویی نقش شیوه های تربیتی والدین و سبک دلبستگی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • رابطه میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان

  رایگانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر دلبستگی ناایمن، ترس از صمیمیت و اعتیاد به شبکه های اجتماعی در نوجوانان دارای سابقه خودکشی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • درمان بومی اختلالات افسردگی مزمن

  رایگانتعداد فروش : 0
 • تاثیر آموزش هوش معنوی بر میزان گرایش به تفکر انتقادی و خلاقیت هیجانی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • تاثیر شن بازی بر رشد شناختی کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر

  3,500 تومان 3,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تفکیک نهادی و نابرابری در آموزش و پرورش ایران (مطالعۀ موردی: دبیرستان های متوسطۀ نظری شهر ارومیه)

  رایگانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی هیپنوتراپی بر افسردگی اساسی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • Designing and implementing a test for measuring cultural dimensions in primary school

  رایگانتعداد فروش : 0
 • بررسی رابطه مزاحمت های سایبری

  رایگانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی لمس بر کاهش افسردگی کودکان

  رایگانتعداد فروش : 0
 • رابطه اختلال جسمانی سازی با عزت نفس، بی خوابی و افکار پارانوئید در دانشجویان

  رایگانتعداد فروش : 0
 • شیوع افکار و اقدام به خودکشی و عوامل خطر مرتبط با آن در دانشجویان ایرانی

  رایگانتعداد فروش : 0