پزوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی در افزایش خلاقیت و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان در شهر تبریز انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح پژوهش پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری دانش آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه بودند که ۳۰ دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. راهبردهای فراشناختی در ۸ جلسه ی گروهی به آزمودنی های گروه آزمایش آموزش داده ش. داده ها با استفاده از پرسشنامه های خلاقیت عابدی و عملکرد تحصیلی تاج جمع آوری و با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای فراشناختی می تواند مولفه های خلاقیت را به طور معناداری افزایش دهد و خودکارآمدی، برنامه ریزی و تاثیرات هیجانی را در عملکرد تحصیلی دانش آموزان به طور معنی داری بهبود بخشد(P<0.01) و در فقدان کنترل پیامد و انگیزش تغییری ایجاد نشد. نتایج پزوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که آموزش راهبردهای فراشناختی روش مناسبی برای افزایش خلاقیت و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد. لذا پیشنهاد می شود به منطور افزایش مولفه های خلاقیت و بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان ممکن است مفید باشد که سطح راهبردهای فراشناختی دانش آموزان تقویت شود.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

هستی مدیرروستا

نظر یا پیشنهادی دارید ؟ حتما بنویسیدش