مطالعات نشان دادند که خواب برای تکامل و بقاء مغز ضروری بوده و ظرفیت مغز را برای اعمال شناختی, اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل دراﻋﻤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﯽﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺪف از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوری ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮوری اﺛﺮات ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺣﺎﻓﻈﻪ: ﻧﻘﺶ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

هستی مدیرروستا

Got something to discuss?