دانلود رایگان

by هستی مدیرروستا
0 فروش
تاریخ انتشار : مهر ۲۳, ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی : مهر ۲۳, ۱۳۹۷
حجم فایل : 500 کیلوبایت
 • اسکیزوفرنی یک اختلال شدید و ناتوان کننده است که در کنار تأثیرات منفی این بیماری بر خود فرد، تأثیرات منفی فراوانی
  بر مراقب اصلی این بیماران میگذارد و میتواند موجبات اضطراب را در آنان فراهم آورد. درمان فراشناختی به عنوان یکی از درمانهای
  مؤثر برای طیف وسیعی از اختالالت اضطرابی مورد تأیید قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر درمان فراشناختی
  گروهی بر میزان اضطراب مراقبین بیماران مبتال به اختالل اسکیزوفرنی بود.
  روش کار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. از میان کلیه مراقبین
  بیماران مبتلا به اختلا اسکیزوفرنی بستری شده در بیمارستان ۲۲ بهمن قزوین، ۱۳ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده
  انتخاب شدند و در نهایت با توجه به مالکهای ورود به پژوهش، تعداد ۳۰ نفر به صورت تصادفی به دو گروه مداخله (۲۴ نفر) و کنترل
  (۲۲ نفر) تقسیم بندی شدند که با ریزش سه نفر از گروه مداخله تعداد هر کدام از گروه ها به ۲۳ نفر تقلیل یافت. گروه مداخله طی ۱۳
  جلسه گروهی ۳۳ دقیقهای با فاصله ۱ روز تحت مداخله فراشناختی ولز قرار گرفتند و در این مدت برای گروه گواه هیچگونه مداخله
  درمانی انجام نگرفت. پرسشنامه اضطراب صفت- حالت اسپیلبرگر به عنوان ابزار ارزشیابی در پیشآزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه
  مورد استفاده قرار گرفت. دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس مختلط بین- درون آزمودنیها (تحلیل
  واریانس با اندازهگیری مکرر) و با نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین اضطراب صفت- حالت در گروه مداخله، پس از مداخله درمانی فراشناختی در مقایسه
  با گروه گواه به طور معناداری کاهش پیدا کرده است( ۰/۰۱ > P). این نتایج بیانگر آن است که آموزش فراشناخت درمانی گروهی در
  بهبود اضطراب اثربخش بوده و در پس آزمون و پیگیری در مقایسه با پیش آزمون، اضطراب گروه آزمایش به طور معناداری کاهش یافته
  است. همچنین بین میانگین نمره اضطراب گروه آزمایش در مرحله پیگیری نسبت به مرحله پس آ‌زمون تفاوت معناداری وجود ندارد
  (۰/۰۵ > P)، که نشان دهنده تداوم اثربخشی این درمان تا مرحله پیگیری بود.
  نتیجه گیری: مراقبین بیماران اسکیزوفرنی که تحت درمان فراشناختی قرار گرفتند، نمره اضطراب پایین تری نسبت به گروه شاهد
  داشتند. بنابراین نتایج حاکی از این است که این درمان باعث کاهش اضطراب مراقبین بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی میشود.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

هستی مدیرروستا

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.