دانلود رایگان

by هستی مدیرروستا
1 فروش
تاریخ انتشار : مهر ۲۳, ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی : آبان ۱۹, ۱۳۹۷
حجم فایل : 665 کیلوبایت
  • : اختالل وسواس فکری تأثیرات عمیقی بر فرآیندهای ارتباطی، اجتماعی و روانشناختی فرد میگذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش سوگیری توجه و کاهش نشخوار فکری در بیماران مبتتال بته اختلال وسواس فکری بود.
    مواد و روشها: روش پژوهش نیمهتجربی با طرح پیش آزمون–پس آزمون با گروه گواه بود. از بین بیماران مبتلا به اختلالوسواس فکری که در سال ۱۳۹۴ به کلینیکهای درمانی شهر اصفهان مراجعه میکردند، ۳۰ بیمار به صورت نمونه گیری در دسترس و هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس رفتاردرمتانی دیالکتیک طی ۱۰ جلسه هفتگی ۳۳ دقیقه ای انجام شد و گروه گواه به همان شیوه معمول تحت درمتان بودنتد . پرسشتنامه وستواس فکتری –عملی مادزلی، مقیاس نشخوار فکری نولن-هوکسما، آزمون رنگ– واژه استروپ به عنوان ابزارهای پتژوهش متورد استتفاده قترار گرفتند. اطالعات به وسیله تحلیل آزمون واریانس با اندازهگیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که آموزش رفتاردرمانی دیالکتیک بر مؤلفه سوگیری توجه و نشخوار فکری بیماران
مبلا به اختلا وسواس فکری تأثیر معنی دار داشته است. بدین صورت که این روش توانسته منجر به کاهش سوگیری توجه (۲۹/۷۳) و نشخوار فکری (۲۱/۴۳) شود.
نتیجه گیری: رفتاردرمانی دیالکتیک با بکارگیری تکنیتک ها ی تنظیم هیجان و تحمل پریشانی می تواند به عنوان یک رواندرمانی انتخابی و مؤثر، در کاهش نشخوار فکری و سوگیری توجه برای بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری استفاده شود

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

هستی مدیرروستا

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.