جسمانی سازی یک اختلال شبه جسمی است که معاینات پزشکی قادر به توضیح علت آن نمی باشد. در پژوهش حاضر نقش عزت نفس، بی خوابی و افکار پارانوئید در اختلال جسمانی ساری بررسی گردید.
پژوهش حاضر به روش توصیفی، از نوع همبستگی بر روی تمامی دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه تبریز در سال تحصیلی ۱۳۹۴_۱۳۹۳ انجام شد.۲۷۰ نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای، انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه های عزت نفس Eysenek, شاخص شدت بی خوابی (ISI), جسمانی سازی (PHQ_15) و سنجش افکار پارانوئید (GPTS) استفاده گردید. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگریسون چندگانه تحلیل شدند.
نتایج همبستگی نشان داد اختلال جسمانی سازی با افکار پارانوئید و بی خوابی، رابطه مثبت و معنی دار و با عزت نفس، رابطه ی منفی معنی داری دارد. همچینین بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه، شاخص بی خوابی، بیشترین توان را در پیش بینی اختلال جسمانی سازی داشت.
طبق نتایج این مطالعه، در درمان اختلال جسمانی سازی؛ عواملی چون بی خوابی، تفکرات پارانوئید و عزت نفس پایین باید مورد توجه قرار گیرد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رابطه اختلال جسمانی سازی با عزت نفس، بی خوابی و افکار پارانوئید در دانشجویان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

هستی مدیرروستا

Got something to discuss?