دانلود رایگان

by هستی مدیرروستا
1 فروش
تاریخ انتشار : مهر ۲۳, ۱۳۹۷
تاریخ بروزرسانی : مهر ۲۳, ۱۳۹۷
حجم فایل : 300 کیلوبایت

ویژگی های شخصیتی Personality,  ،به ویژگی ﻫﺎی ﭘﺎﻳﺪاری ﻛﻪ رﻓﺘﺎر ﻳﻚ ﻓﺮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ می کند, گفته می شود. یکی تز ـزمون های شخصیتی ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺘﻔﺎده MBTI نامیده ﻣﻲ شود که شامل ۱۰۰ ﺗﺴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻓﺮاد ﻣﻲ ﭘﺮﺳﺪ، در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻬﺎی ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼه اﺣﺴﺎﺴﻲ دارﻧﺪ و چگونه عمل میکنند.

ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟

ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاﻓﺶ را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﮕﻴﺮد.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

هستی مدیرروستا

اگر سوالی پیش از خرید دارید می توانید در این قسمت مطرح کنید.