افسردگی

مشاهده همه 11 نتیجه

 • درمان افسردگی با دعا و نیایش

  رایگانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی هیپنوتراپی بر افسردگی اساسی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی لمس بر کاهش افسردگی کودکان

  رایگانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی موسیقی درمانی بر بهبود افسردگی، کیفیت زندگی و شادکامی زنان مبتلا به افسردگی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • بررسی اثرات سه روش درمان شناختی_رفتاری, دارو درمانی و ترکیبی از دو روش فوق در درمان افسردگی اساسی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • منشا اجتماعی بیماری افسردگی زنان

  رایگانتعداد فروش : 0
 • تاثیر روان درمانی بین فردی بر درمان افسردگی نوجوانان: مطالعه موردی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • Investigating the correlation between early maladaptive schemas and clinical symptoms in patients with major depressive disorder with and without psychotic features

  رایگانتعداد فروش : 0
 • اثر بخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر علائم افسردگی؛ اضطراب و استرس در بیماران مبتلا به اختلال بی اشتهایی عصبی: مورد پژوهی چهار بیمار

  رایگانتعداد فروش : 0
 • تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و علائم جسمانی مبتلایان آسم

  رایگانتعداد فروش : 0
 • اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎﻧﮕﺮی ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ مبتنی ﺑر ذهن آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی اجتماعی و افسردگی

  رایگانتعداد فروش : 0