روانشناسی فیزیولوژیک

مشاهده همه 7 نتیجه

 • رابطه هوش هیجانی,خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • بررسی تاثیر مصرف طولانی مدت بنزودیازپین ها (از گروه آرامبخش خواب آور ها ) بر ابزار هیجان ,مهارتهای شناختی فرا شناختی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • رابطه اختلال جسمانی سازی با عزت نفس، بی خوابی و افکار پارانوئید در دانشجویان

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • Effects of novel antidepressant drugs on mesenchymal stem cell physiology

  4,000 تومانتعداد فروش : 0
 • تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی، اضطراب و علائم جسمانی مبتلایان آسم

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • اثربخشی مدیریت شناختی رفتاری استرس بر علائم نورولوژیک بیماران مبتلا به سرگیجه ی روان تنی

  5,000 تومانتعداد فروش : 0
 • ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺮوری اﺛﺮات ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺣﺎﻓﻈﻪ: ﻧﻘﺶ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎی ﺟﻨﺴﯽ

  5,000 تومانتعداد فروش : 0