تعرفه خدمات

[vc_row][vc_column][wppm_title htag=”h1″ hsize=”24″ color=”default” text=”تعرفه آزمون نهاد”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][tokopress_pricing tpvc_plantable_featured=”featured” tpvc_plantable_title=”آزمون نهاد” tpvc_plantable_currencies=”12،۰۰۰″ tpvc_plantable_value=”” tpvc_plantable_info=”طرح نقره ای (حداقل نمره قبولی)” tpvc_plantable_items=”دریافت حداقل نمره قبولی;
انجام بین ۳ الی ۶ روز کاری;
انجام در روزهای کاری;
شامل دریافت تخفیف فروشگاه نمیشود” tpvc_plantable_btn_text=”ارسال درخواست” tpvc_plantable_btn_url=”https://dobaresalam.com/request/” tpvc_plantable_featured_bg=”#a8002c”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][tokopress_pricing tpvc_plantable_featured=”featured” tpvc_plantable_title=”آزمون نهاد” tpvc_plantable_currencies=”15،۰۰۰″ tpvc_plantable_value=”” tpvc_plantable_info=”طرح پلاتینی (نمره بین ۱۴ تا ۱۷)” tpvc_plantable_items=”دریافت نمره ۱۴ تا ۱۷;
انجام بین ۱ الی ۳ روز;
انجام در روزهای کاری;
دریافت کد تخفیف % ۵ برای خرید از فروشگاه” tpvc_plantable_btn_text=”ارسال درخواست” tpvc_plantable_btn_url=”https://dobaresalam.com/request/” tpvc_plantable_featured_bg=”#6800a0″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][tokopress_pricing tpvc_plantable_featured=”featured” tpvc_plantable_title=”آزمون نهاد” tpvc_plantable_currencies=”20،۰۰۰″ tpvc_plantable_value=”” tpvc_plantable_info=”طرح الماس (نمره ۱۷ به بالا)” tpvc_plantable_items=”دریافت نمره ۱۷ به بالا;
انجام در کوتاه ترین زمان;
انجام حتی در روزهای تعطیل;
دریافت کد تخفیف % ۱۰ برای خرید از فروشگاه” tpvc_plantable_btn_text=”ارسال درخواست” tpvc_plantable_btn_url=”https://dobaresalam.com/request/” tpvc_plantable_featured_bg=”#00699e”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][wppm_title htag=”h1″ hsize=”24″ color=”default” text=”تعرفه ترجمه”][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/3″][tokopress_pricing tpvc_plantable_featured=”featured” tpvc_plantable_title=”ترجمه” tpvc_plantable_currencies=”3000 الی ۴۰۰۰″ tpvc_plantable_value=”” tpvc_plantable_info=”قیمت به ازای هر صفحه میباشد” tpvc_plantable_items=”انجام کار ۲ هفته;
انجام در روزهای کاری;
شامل دریافت تخفیف فروشگاه نمیشود” tpvc_plantable_btn_text=”ارسال درخواست” tpvc_plantable_btn_url=”https://dobaresalam.com/request/” tpvc_plantable_featured_bg=”#bf0089″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][tokopress_pricing tpvc_plantable_featured=”featured” tpvc_plantable_title=”ترجمه” tpvc_plantable_currencies=”4،۵۰۰ الی ۵،۵۰۰″ tpvc_plantable_value=”” tpvc_plantable_info=”قیمت به ازای هر صفحه میباشد” tpvc_plantable_items=”انجام کار ۱ هفته;
انجام در روزهای کاری;
دریافت کد تخفیف % ۵ برای خرید از فروشگاه” tpvc_plantable_btn_text=”ارسال درخواست” tpvc_plantable_btn_url=”https://dobaresalam.com/request/” tpvc_plantable_featured_bg=”#8d00a0″][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/3″][tokopress_pricing tpvc_plantable_featured=”featured” tpvc_plantable_title=”ترجمه” tpvc_plantable_currencies=”6،۵۰۰ الی ۷،۵۰۰″ tpvc_plantable_value=”” tpvc_plantable_info=”قیمت به ازای هر صفحه میباشد” tpvc_plantable_items=”انجام کار در ۲ الی ۳ روز;
انجام حتی در روزهای تعطیل;
دریافت کد تخفیف % ۱۰ برای خرید از فروشگاه” tpvc_plantable_btn_text=”ارسال درخواست” tpvc_plantable_btn_url=”https://dobaresalam.com/request/” tpvc_plantable_featured_bg=”#000000″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

توسط
تومان