چگونه روان درمانگر انتخاب کنیم؟

📜تا آنجا که به جامعه مربوط است، بیماری روانی صرفا وقتی مشکل آفرین است که هماهنگی اجتماعی را تهدید کند. آزاردهنده ترین حالت برای جامعه وقتی است که نخستین کارکرد ذهن، یعنی توان تفکر روشن و مستدل، مختل شود. اغتشاش ذهنی از این دست، افراد را مضطرب و آشفته می سازد. جامعه افراد را ملزم می‌کند تا کارشان را به نحوی موثر انجام دهند. برای مثال، برای این دیدگاه اهمیتی ندارد اگر کارمندی که در اداره‌ای دولتی کار خود را به انجام می رساند، با تمام ظرفیت خلاقانه خود کار نکند. اما اگر...
ادامه مطلب

مصاحبه تشخیصی در ۳۰ دقیقه

دقیقه 1 : خودتان را به مراجع معرفی کنید  و از مراجع بخواهید که دوست دارد چگونه مورد خطاب قرار گیرد دقیقه 2 تا 4 : گوش دهید  صحبت های فرد بخش اعظم وضعیت روانی خود را نشان می دهد دقیقه 5 تا 12 : سابقه بیماری فعلی را برسی کنید سوال های شما باید ملاک های DSM 5 را دنبال کند و  همچنین سابقه روانپزشکی قبلی مراجع را بپرسید دقیقه 13 تا 17 : مرور سیستم ها مرور سیستم های روانپزشکی مرور مختصر بر علایم روان پزشکی رایج شامل خلق روان پریشی اضطراب افکار وسواسی و اعمال وسواسی سانحه تجزیه دل مشغولی...
ادامه مطلب

اصول مصاحبه بالینی بر اساس DSM 5

این کتاب پیچیدگی فرایند مصاحبه را به طور کامل به دانشجویان نشان میدهد زمانی که خواننده به فصول انتهایی می رسد و جزییات مصاحبه را با استفاده از فرایند تشخیصی تایید و رد کردن می آموزد ادراک جامعی نیز از چها  جزء مصاحبه که اوتمر ها مطرح کرده اند به دست آورد یعنی رابطه تکنیک های جمع آوری اطلاعات ارزیابی وضعیت روانی و تصمیم گیری تشخیصیاین کتاب به آموزش DSM کمک می کند و به گونه ای  بسیار مناسب ملاک های تشخیصی را مطرح کرده و برای مصاحبه بالینی و تشخیصی استانداردهایی را مشخص می...
ادامه مطلب