تمام مطالب دسته بندی : معرفی کتاب

موسی و یکتا پرستی زیگموند فروید

موسی و یکتا پرستی زیگموند فروید

  موسی و یکتا پرستی (moses and monotheism) نام کتابی است که در سال 1937 توسط زیگموند فدوید نوشته شده است. فروید در این کتاب احتمال عبرانی نبودن موسی را مطرح ساخته و می نویسد موسی اشراف زاده ای مصری بوده که احتمالاٌ پیرو آخناتون یکتاپرست مصر باستان بوده است. کتاب از سه بخش تشکیل شده و بخشی از کارهای فروید در ارتباط با تئوری روانکاوی به منظور ارائه فرضیاتی در مورد رخدادهای تاریخی به‌شمار می‌رود. فروید قبلاً هم از این تئوری در کتاب دیگرش به نام توتم و تابو استفاده کرده بود. فروید نتبجه می‌گیرد که موسی پیرو دین یکتاپرستی آتون بوده اما به علت سست شدن قدرت امپراتوری پس از اخناتون و طرد دین اتون توسط مصریان، موسی این دین را به جای ادامه […]