تمام مطالب دسته بندی : عمومی

توتم و تابو اثر زیگموند فروید

توتم و تابو اثر زیگموند فروید

فروید در این کتاب آنچه را در کتب دیگران در باب آداب و رسوم و احساسات و تفکرات و طرز زندگی مردمان اولیه خوانده بود، با نتایجی که از احوال بیماران روانی به دست آورده بود مقایسه کرده و چنین نتیجه می گیرد که سازمان فکری و احساسی مردمان اولیه با بیماران روانی وجوه اشتراک فراوانی دارد: مثلا بیمار روانی برای فکر و اندیشه خود قدرت فراگیر غیرقابل محدودی قائل است. فروید همچنین متوجه شد که در احساسات مردمان اولیه بین عشق و کینه فاصله چندانی نیست: از یکطرف سر دشمن را از تن جدا می کنند و از طرف دیگر در برابر سر بریده ندبه و زاری می کنند. همینطور ماجرای کشتن پدر توسط فرزندان در قبایل بومی و […]

تمدن وملالت های آن زیگموند فروید

تمدن وملالت های آن زیگموند فروید

تمدن و ملالت های آن، از جمله مهم ترین آثار تألیفی توسط زیگموند فروید می باشد که در سال ۱۹۲۹ نگارش و در سال ۱۹۳۰ انتشار یافت. فروید در این کتاب با اتخاذ رویکردی روانکاوانه، تکوین و تکامل فرهنگ و تمدن را مورد مداقه قرار داد. کشمکش میان سایق های فردی و اقتضائات اجتماعی که خاستگاه ملالت های تمدن می باشد، موضوعیت اصلی مطروحه در این کتاب می باشد.   لینک دانلود:

اشتباهات لپی زیگموند فروید

اشتباهات لپی زیگموند فروید

لغزش زبان یا اشتباهات لپی که با اصطلاح لغزش فرویدی (Freudian slip) نیز نامیده میشود، شامل تلفظ غلط یا استفاده از واژه های نابجا است که در واقع از نظر فروید هرگز تصادفی نیست.لغزش های کلامی برای لحظه ای چیزهایی را فاش می کنند که ما مایل به پنهان کردن آنها هستیم، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه؛ و برای لحظه ای هم که شده احساسات واقعی ما را برملا می کنند. این لغزش ها برخاسته از احساسات ناآگاهانه ای است که در ذهن ما سرکوب شده اند، یا این که آگاهانه اما بدون موفقیت سعی در خفه کردن آنها داشته ایم. لینک دانلود:

کتاب آینده یک پندار اثر زیگموند فروید

کتاب آینده یک پندار اثر زیگموند فروید

آینده یک پندار یکی از کتاب های زیگموند فروید درباره ی دین است. وی این کتاب را در سال ۱۹۲۷ نوشت. در این کتاب فروید تفسیر خویش از منشأ پیدایش، توسعه، روانکاوی و آینده ی دین هارا بیان میکند. فروید به دین چون یک سامانه باور محور نگاه می کند. لینک دانلود

کتاب روانکاوی و تحریم زناشویی با محارم

کتاب روانکاوی و تحریم زناشویی با محارم

قوانین تحریم زناشویی با محارم که آن را یکی از نشانه های تمدن می دانیم چگونه به اینجا رسیده است؟ آیا در آغاز زندگی بشری هم تفاوتی بین محارم و غیر محارم بوده است؟   زمانی که این کتاب رو پیدا کردم دیدم اینها یک سری از سوالاتی بودن که افراد را به سمت این کتاب سوق دادن… در مورد شما چطور؟ آیا اینها سوالات شمام هست؟ لینک دانلود