اسماعیل عباسی

متولد 25 فروردین 1373 . کار آفرین , طراح و توسعه دهنده وب و بنیان گذار وب سایت دوباره سلام .

نویسنده:

متاسفانه مقاله ای در این خصوص در سایت منتشر نشده است ):